آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
برگزاری اولین همایش تجلیل ازپیشکسوتان، اساتید و قهرمانان ورزشهای رزمی کیک بوکسینگ
برگزاری اولین همایش تجلیل ازپیشکسوتان، اساتید و قهرمانان ورزشهای رزمی کیک بوکسینگ
یکشنبه, 08 -2668 20:28
 

برگزاری همایش تجلیل از اساتید و قهرمانان کشوری کیک بوکسینگ توسط شرکت ورزش نشاط آرتین

 زمان: پنج شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 16 الی 20

 مکان: تهران، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب 

ساختمان اداری: خیابان استاد نجات اللهی شمالی- نبش چهار راه سپند- پلاک233


در پي تشكيل كميته كيك بوكسينگ فدراسيون ورزشهاي رزمي دانشگاه پيام نور كشور:
و در ادامه روند فعاليت ها و فراخوان ها براي شروع فعاليت متقاضيان اين رشته
ابتدا نسبت به در خواست تربيت بدني پيام نور و سپس توسط دكتر تورج عنصري و هيات مشاور ايشان كه شامل جناب دكتر محمد محمد پور ، خانم مهسا قمصري، جناب دكتر علي ساجدي،خانم نسيم خطيبي، جناب عليرضا طائف و كريم محمدي تشكيل و اقدام بهنگارش اساسنامه به منظور ايجاد روش روشن و سازمان يافته براي ادامه فعاليت ها نمودند كه
نتايج آن شامل :
١) برنامه ريزي مراسمي جهت تجليل از اعضاي كميته كه شامل اساتيد،قهرمانان،پيشكسوتان ورزشهاي رزمي هستند
٢)اعطاي احكام نمايندگي براي فعاليت در حوزه علمي و دانشگاهي
٣) نگارش اساسنامه و آيين نامه كميته
٤) نگارش چارت سازماني و مسئوليت هاي همكاري ها
٥) و تعيين نفراتي به عنوان نمايندگان كميته
پس از بررسي و تصويب اجرايي موارد فوق شروع به برنامه ريزي براي اجراي همايش گرديد و با تلاش هاي صورت گرفته معين شد در در روز پنج شنبه مورخ ٩٦/١٢/١٧ از ساعت ١٦ الي ٢٠ در دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب مراسمي در اين خصوص صورت پذيرد.
اين مراسم شامل:
١- قرائت قرآن و مراسم افتتاحيه
٢- ارايه نمايشي از ورزش پهلواني و زور خانه اي به عنوان توجه به اخلاق و منش پهلواني در ورزش
٣- ارايه مطالب سخنرانان
٤- برنامه شاد خنده
٥- برنامه موسيقي سنتي
٦- و اجراي جذاب هنرمند محبوب صدا و سيما
٧- پذيرايي عصرانه
٨- ارايه تنديس ها و احكام
٩- مراسم پاياني


نتيجه:چشم انداز اين همكاري براي شروع يك فرهنگ سازي و ارايه يك نگاه و چشم انداز جديد براي طرح درسهايي كه تا كنون يا ارايه نشده يا اگر شده در حد امتحان و پاس كردن يك واحد بوده.
چشم انداز:
١)شروع يك عطش براي ارتقاء سطح دانش علمي براي شركت نمودن حرفه اي ورزشكاران در ميادين داخلي و خارجي
٢) ارايه دروس و علوم و دانش هايي كه يا مستقيم يا غير مستقيم قابليت اشتغال زايي و كارآفريني داشته باشد.
با آرزوي درخشش ورزشكاران ايران عزيز

برگزاری همایش تجلیل از اساتید و قهرمانان کشوری کیک بوکسینگ توسط شرکت ورزش نشاط آرتین

 زمان: پنج شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 16 الی 20

 مکان: تهران، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب 

ساختمان اداری: خیابان استاد نجات اللهی شمالی- نبش چهار راه سپند- پلاک233


در پي تشكيل كميته كيك بوكسينگ فدراسيون ورزشهاي رزمي دانشگاه پيام نور كشور:
و در ادامه روند فعاليت ها و فراخوان ها براي شروع فعاليت متقاضيان اين رشته
ابتدا نسبت به در خواست تربيت بدني پيام نور و سپس توسط دكتر تورج عنصري و هيات مشاور ايشان كه شامل جناب دكتر محمد محمد پور ، خانم مهسا قمصري، جناب دكتر علي ساجدي،خانم نسيم خطيبي، جناب عليرضا طائف و كريم محمدي تشكيل و اقدام بهنگارش اساسنامه به منظور ايجاد روش روشن و سازمان يافته براي ادامه فعاليت ها نمودند كه
نتايج آن شامل :
١) برنامه ريزي مراسمي جهت تجليل از اعضاي كميته كه شامل اساتيد،قهرمانان،پيشكسوتان ورزشهاي رزمي هستند
٢)اعطاي احكام نمايندگي براي فعاليت در حوزه علمي و دانشگاهي
٣) نگارش اساسنامه و آيين نامه كميته
٤) نگارش چارت سازماني و مسئوليت هاي همكاري ها
٥) و تعيين نفراتي به عنوان نمايندگان كميته
پس از بررسي و تصويب اجرايي موارد فوق شروع به برنامه ريزي براي اجراي همايش گرديد و با تلاش هاي صورت گرفته معين شد در در روز پنج شنبه مورخ ٩٦/١٢/١٧ از ساعت ١٦ الي ٢٠ در دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب مراسمي در اين خصوص صورت پذيرد.
اين مراسم شامل:
١- قرائت قرآن و مراسم افتتاحيه
٢- ارايه نمايشي از ورزش پهلواني و زور خانه اي به عنوان توجه به اخلاق و منش پهلواني در ورزش
٣- ارايه مطالب سخنرانان
٤- برنامه شاد خنده
٥- برنامه موسيقي سنتي
٦- و اجراي جذاب هنرمند محبوب صدا و سيما
٧- پذيرايي عصرانه
٨- ارايه تنديس ها و احكام
٩- مراسم پاياني


نتيجه:چشم انداز اين همكاري براي شروع يك فرهنگ سازي و ارايه يك نگاه و چشم انداز جديد براي طرح درسهايي كه تا كنون يا ارايه نشده يا اگر شده در حد امتحان و پاس كردن يك واحد بوده.
چشم انداز:
١)شروع يك عطش براي ارتقاء سطح دانش علمي براي شركت نمودن حرفه اي ورزشكاران در ميادين داخلي و خارجي
٢) ارايه دروس و علوم و دانش هايي كه يا مستقيم يا غير مستقيم قابليت اشتغال زايي و كارآفريني داشته باشد.
با آرزوي درخشش ورزشكاران ايران عزيز