آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
آموزش رزمی با اینستاگرام
آموزش رزمی با اینستاگرام
پنج شنبه, 26 -2666 21:10
 

آموزش تکنیک های رزمی در پیج Sportartin:

 با توجه به شیوع کرونا و احتمال انتقال این بیماری در فضاهای جمعی و تعطیلی باشگاه به دلیل حمایت از طرح دولت مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی

استاد دکتر عنصری در پیج آرتین اقدام به آموزش نموده است که تکنیک های رزمی و اصول آن به صورت کلیپ کلیپ تهیه و در روزهای مختلفی ارائه می گردد، تصویری که  نیز مشاهده می فرمائید مربوط به آموزش تکنیک گارد بوکس یا کیک بوکسینگ مورخ 1399/1/17  می باشد.

از پیج آرتین دیدن کنید

لینک پیج:

https://www.instagram.com/sportartin/  

آموزش تکنیک های رزمی در پیج Sportartin:

 با توجه به شیوع کرونا و احتمال انتقال این بیماری در فضاهای جمعی و تعطیلی باشگاه به دلیل حمایت از طرح دولت مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی

استاد دکتر عنصری در پیج آرتین اقدام به آموزش نموده است که تکنیک های رزمی و اصول آن به صورت کلیپ کلیپ تهیه و در روزهای مختلفی ارائه می گردد، تصویری که  نیز مشاهده می فرمائید مربوط به آموزش تکنیک گارد بوکس یا کیک بوکسینگ مورخ 1399/1/17  می باشد.

از پیج آرتین دیدن کنید

لینک پیج:

https://www.instagram.com/sportartin/