تغییر_برگزاری_کارگاه_تغذیه
تغییر_برگزاری_کارگاه_تغذیه
یکشنبه, 12 اسفند 1397 18:34
 

تغییر زمان و شرایط برگزاری کارگاه تغذیه:

تغییر زمان و شرایط برگزاری کارگاه تغذیه:

 

با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم بر شرایط معیشتی مردم و نزدیکی و رسیدن سال نو شمسی و مشغولیت ذهنی و کاری مردم برای خرید نیازها و مایحتاج سال جدید 1398 و در نتیجه استقبال کمتر مردم برای حضور ومشارکت در این رویداد،  مدیریت این شرکت در نظر گرفته است این رویداد را در سال آینده با کیفیت و با استقبال مناسبتری و در خور شان استاد خاص و متفاوت این رویداد برگزرا نماید.

امیدواریم که خدمتگزار شما در این رویداد سال آتی باشیم.