بنر شرکت آرتین در پرتال تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور
بنر شرکت آرتین در پرتال تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور
چهارشنبه, 17 بهمن 1397 13:57
 

درج بنر شرکت ورزش نشاط آرتین:

درج بنر شرکت ورزش نشاط آرتین:

 

همانطور که مطلع هستید و اخبار این شرکت را دنبال می کنید ، مدیریت این شرکت جناب دکتر تورج عنصری به مدت 2 سال است که با دانشگاه پیام نور در حال همکاری است.

وهمزمان 4 سمت را در این دانشگاه عهده دار بود.

 ریاست کمیته کیک بوکسینگ ، ریاست انجمن موی تای ،مدیر تیم ملی بوکس و مشاور کارگروه تدوین اساسنامه انجمن های ورزشی در دانشگاه

پیرو این همکاریها ، با توجه به بحران های اقتصادی پیش آمده که به طبع آن با کاهش و ریزش اسپانسرها و حامیان مالی برای تیم های مختلف ورزشی شاهد بودیم و هستیم ، با توجه به اهمیت و ضرورت حضور نمایندگان زحمت کش چند انجمن ورزشی دانشگاه در رویداد های جهانی بازیهای دانشگاه از نگاه ایشان در چندین ماه پیش برآن شد که کلیه تی شرت های تمرین و تی شرت های هتلی این نفرات را با مربیان مربوطه تامین نماید.

که پس از تحویل و رضایت مندی مسئولین مربوطه از جمله مدیرکل محترم تربیت بدنی دانشگاه جناب دکتر نصیرزاده به منظور تشکر و قدردانی از این حمایت انسان دوستانه و تعهد مسئولانه برآن شدند تا با درج بنر شرکت آرتین در پرتال تربیت بدنی این دانشگاه به نوعی این حمایت را مورد تشکر و قدردانی قرار دهند.

ما هم از ایشان کمال تشکر را داریم و آرزومند توفیق روز افزون برای کلیه همکاران تربیت بدنی این دانشگاه را از خداوند منان داریم.