احکام کارگاه رواشناسی
احکام کارگاه رواشناسی
یکشنبه, 07 بهمن 1397 17:28
 

احکام دوره آموزشی حاضر شد:

احکام دوره آموزشی حاضر شد:

 

امروز یک شنبه مورخ 1397/11/7  احکام کارگاه 1397/10/28 آماده تحویل شرکت کنندگان شد.

لازم به ذکر است در این کارگاه 28 نفر شرکت نموده اند در این دوره آموزشی کوتاه مدت یک روزه مباحثی پیرامون محوریت استرس، ترس و نگرانی به علاقمندان ارائه داد شد .

میزان علاقمندی و رضایت مندی شرکت کنندگان در این دوره همانطور که پیشتر به استحضار رسید از سطح بسیار مطلوبی مشخص گردید.