اخبار کارگاه علم تمرین
اخبار کارگاه علم تمرین
یکشنبه, 25 آذر 1397 15:44
 

کارگاه طراحی تمرینات ورزشی و علم تمرین برگزار شد:

کارگاه طراحی تمرینات ورزشی و علم تمرین برگزار شد:

این کارگاه که با تدریس دکتر عنصری مدرس دانشگاه آزاد و دوره های تئوری مربیگری فدراسیون ورزشهای رزمی برگزار گردید روز جمعه از ساعت 9 الی 14به طول انجامید . 

این کارگاه با حضور 23 نفر تشکیل شده که اعضای مخاطبین آنرا بیشتر دانشجویان مقطع لیسانس تربیت بدنی، دکتری پزشکی و روانپزشکی تشکیل می دادند.

مطالب مهمی در این دوره آموزشی در اختیار علاقمندان قرار گرفت ازجمله : 1) آشنایی با متغییر های تاثیر گذار در طراحی تمرین (مثل: وراثت،جغرافیایی؛سن و جنس و...) 2) آشنایی با مفاهمیم اصلی در طراحی تمرین (مثل: فاز، سیکل و فاکتور های آمادگی جسمانی) 3) آشنایی با متد های مختلف تمرینی (مقل: دایره ای،چرخه ای، مقاومت منفی،تک ستی،دو ستی) 4) فاکتور های مهم در طراحی تمرین  

تایم دوم و پس از پذیرایی دوستان به صورت عملیاتی به نگارش طراحی تمرین پرداخته و اشکالاتشان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

طبق سنجش و ارزیابی بعمل آمده، میزان رضایت مندی مخاطبین این دوره به 95% می رسد. و چه در بخش پذیرایی و چه در بخش تدریس کیفیت مطلوب ارزیابی شد.

تصاویر نظر سنجی دوستان در  بخش گالری موجود است.

احکام این دوستان در حال صدور می باشد و به زودی حاظر و آماده تقدیم به عزیزان خواهد گردید.