شرایط ثبت نام کارت عضویت
شرایط ثبت نام کارت عضویت
شنبه, 03 آذر 1397 12:41
 

کارت خدمات ویژه شرکت آرتین:

کارت خدمات ویژه شرکت آرتین:

 

باتوجه به هماهنگی های بعمل آمده با هیات ورزشهای رزمی استان تهران در نظر گرفته شد. کارت عضویتی مشترک بین هیات ورزشهای رزمی استان تهران و اعضای مخاطبین شرکت آرتین صادر گردد. 

هدف اصلی از صدور این کارت ارائه خدمات تخفیفی ، رفاهی و فرهنگی از این طریق می باشد.

تعیین گردید هزینه این کارت می بایست نسبت به هزینه رایج کارت های عضویت فدراسیونی رایج کشور تناسب داشته باشد.

  • با توجه به مقررات تعیین شده هزینه این کارت تا پایان سال 1397 برابر 40/000 تومان می باشد . که از زمان صدور به مدت یکسال دارای اعتبار می باشد.
  • دارندگان این کارت از تخفیف 10% برای  شرکت در تمامی دوره های برگزار شده زیر نظر شرکت را دارا می باشند.
  • اعضای کمیته کیک بوکسینگ و انجمن موی تای دانشگاه پیام نور، دانشجویان کشور و بسیجیان از تخفیف 10% برای پرداخت هزینه این کارت برخوردار هستند.
  • اساتید دانشگاه و جانبازان دفاع مقدس از تخفیف 50% برای پرداخت حق عضویت سالانه بهره مند خواهند شد.
  • مدارک ثبت نامه : ارائه نام و نام خانوادگی،کدملی و تصویر یک عکس پرسنلی  و سایر مدارک برای بهره گیری از خدمات تخفیفی.
  • تلفن های تماس : 88194530 شرکت آرتین  - 09195556117 (روابط عمومی- محمدی)
  • مبلغ ثبت نام از طریق حساب رسمی شرکت آرتین صورت می گیرد: 6037691990236382 - 0214102516008